Thống kê bạc nhớ ngày 13/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 66 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-19 về 24 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 11/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 66 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-88 về 24 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 66 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-68 về 24 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 12/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 13/08/2016 đến nay, bộ số 47 về nháy tất cả 38 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-43 về 38 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/08

- Từ 13/08/2016 đến nay, bộ số 88 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-43 về 32 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/08

- Từ 13/08/2016 đến nay, bộ số 88 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-94 về 32 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/08