Thống kê bạc nhớ ngày 13/04/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 18 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 42-60 về 17 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/04

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 18 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-39 về 17 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/04

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 18 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 51-67 về 17 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 13/04/2017 đến nay, bộ số 10 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/04

– Từ 13/04/2017 đến nay, bộ số 10 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-81 về 6 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 12/04

– Từ 13/04/2017 đến nay, bộ số 76 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/04