Thống kê bạc nhớ ngày 13/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.4 – 58 về tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 01-18 về 36 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/04

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.3 – 65 về tất cả 37 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 74-81 về 37 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/04 (Ăn 74)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 12/04/2012 đến nay, 24 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 56-58 về 32 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/04