Thống kê bạc nhớ ngày 13/02/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 99 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-85 về 29 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 12/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 99 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-85 về 29 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 12/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 99 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 21-85 về 29 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 12/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 13/02/2017 đến nay, bộ số 39 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 79-97 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/02

- Từ 13/02/2017 đến nay, bộ số 39 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 12/02

- Từ 13/02/2017 đến nay, bộ số 39 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 12/02