Thống kê bạc nhớ ngày 12/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 19 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-87 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 19 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-43 về 20 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 10/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 19 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-28 về 20 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 12/09/2016 đến nay, bộ số 18 về nháy tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-74 về 22 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/09

- Từ 12/09/2016 đến nay, bộ số 18 về nháy tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-79 về 22 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 08/09

- Từ 12/09/2016 đến nay, bộ số 18 về nháy tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-65 về 22 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/09