Thống kê bạc nhớ ngày 12/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 12 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-89 về 20 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 12 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-37 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 12 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 35-40 về 20 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 12/08/2016 đến nay, bộ số 65 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-54 về 31 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 11/08