Thống kê bạc nhớ ngày 12/04/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 65 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 56-81 về 26 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 12/04/2017 đến nay, bộ số 83 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 58-85 về 7 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/04

- Từ 12/04/2017 đến nay, bộ số 90 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 3 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/04

- Từ 12/04/2017 đến nay, bộ số 41 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 2 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/04