Thống kê bạc nhớ ngày 12/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 7.2 – 62 về tất cả 46 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 25-47 về 46 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/04 (Ăn 25)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.3 – 34 về tất cả 43 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 03-20 về 43 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/04

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 11/04/2012 đến nay, 91 về nháy tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 29-64 về 29 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/04 (Ăn 29)