Thống kê bạc nhớ ngày 12/02/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-22 về 21 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 11/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-22 về 21 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 11/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 68 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 48-91 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 12/02/2017 đến nay, bộ số 37 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 5 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/02

- Từ 12/02/2017 đến nay, bộ số 08 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-66 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 11/02

- Từ 12/02/2017 đến nay, bộ số 37 về nháy tất cả 5 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-21 về 5 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 11/02