Thống kê bạc nhớ ngày 11/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 32-67 về 14 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-74 về 14 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 09/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 57 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-89 về 14 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 11/08/2016 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 21-66 về 30 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/08

- Từ 11/08/2016 đến nay, bộ số 82 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 66-96 về 30 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/08