Thống kê bạc nhớ ngày 11/04/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-27 về 19 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-43 về 19 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 10/04

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-94 về 19 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 08/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 11/04/2017 đến nay, bộ số 88 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 26-62 về 7 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 10/04

– Từ 11/04/2017 đến nay, bộ số 88 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 7 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

– Từ 11/04/2017 đến nay, bộ số 52 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 89-98 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/04