Thống kê bạc nhớ ngày 11/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.4 – 74 về tất cả 37 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 70-78 về 37 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/04 (Ăn 78)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.4 – 31 về tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 45-82 về 39 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 10/04

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 10/04/2012 đến nay, 04 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 05-54 về 30 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/04