Thống kê bạc nhớ ngày 11/02/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 81 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-34 về 28 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 81 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-61 về 28 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 10/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 81 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-77 về 28 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 11/02/2017 đến nay, bộ số 05 về nháy tất cả 46 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-25 về 46 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 11 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/02