Thống kê bạc nhớ ngày 10/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 15 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-84 về 27 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 15 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-74 về 27 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 09/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 15 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-29 về 27 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 08/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 10/09/2016 đến nay, bộ số 63 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-95 về 30 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 09/09

- Từ 10/09/2016 đến nay, bộ số 63 về nháy tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-98 về 30 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/09