Thống kê bạc nhớ ngày 10/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 16 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 42-75 về 20 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/08

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 16 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-54 về 20 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/08

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 16 về tất cả 20 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 68-79 về 20 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 10/08/2016 đến nay, bộ số 36 về nháy tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-68 về 33 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 09/08

– Từ 10/08/2016 đến nay, bộ số 36 về nháy tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-64 về 33 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/08