Thống kê bạc nhớ ngày 10/04/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 23 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-36 về 17 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 23 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 44-86 về 17 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 23 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 40-85 về 17 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 10/04/2017 đến nay, bộ số 29 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-40 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

– Từ 10/04/2017 đến nay, bộ số 29 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 24-42 về 4 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

– Từ 10/04/2017 đến nay, bộ số 29 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-88 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/04