Thống kê bạc nhớ ngày 10/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.3 – 57 về tất cả 43 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 20-84 về 43 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 16 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 09/04

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

Từ 01/01/2012 đến nay, 06 về nháy  tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 73-95 về 39 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/04