Thống kê bạc nhớ ngày 09/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 30 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-31 về 13 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 30 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-30 về 13 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 08/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 30 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 60-69 về 13 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 08/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 09/09/2016 đến nay, bộ số 41 về nháy tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 60-89 về 36 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 08/09