Thống kê bạc nhớ ngày 09/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 33 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-43 về 22 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 08/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 33 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 42-56 về 22 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 06/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 33 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 42-81 về 22 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 05/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 09/08/2016 đến nay, bộ số 93 về nháy tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 61-87 về 33 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/08

- Từ 09/08/2016 đến nay, bộ số 93 về nháy tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 78-81 về 33 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 08/08

- Từ 09/08/2016 đến nay, bộ số 87 về nháy tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 61-85 về 34 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/08