Thống kê bạc nhớ ngày 09/04/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-67 về 22 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 55-98 về 22 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 08/04

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-67 về 22 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 08/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 09/04/2017 đến nay, bộ số 63 về nháy tất cả 54 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-98 về 54 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 22 lần ngày 2, 11 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 08/04