Thống kê bạc nhớ ngày 09/02/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 75 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-98 về 24 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 75 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-60 về 24 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 08/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 75 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-84 về 24 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 08/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 09/02/2017 đến nay, bộ số 15 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/02

- Từ 09/02/2017 đến nay, bộ số 15 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 08/02

- Từ 09/02/2017 đến nay, bộ số 15 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-43 về 4 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/02