Thống kê bạc nhớ ngày 08/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 23 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 41-83 về 13 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 23 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 53-54 về 13 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 23 về tất cả 13 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-80 về 13 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 08/08/2016 đến nay, bộ số 35 về nháy tất cả 42 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-03 về 42 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 05/08