Thống kê bạc nhớ ngày 08/04/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-41 về 29 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/04

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-91 về 29 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/04

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 98 về tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-95 về 29 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 07/04

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 08/04/2017 đến nay, bộ số 76 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 09-90 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 06/04

– Từ 08/04/2017 đến nay, bộ số 28 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-63 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/04

– Từ 08/04/2017 đến nay, bộ số 76 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-88 về 4 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/04