Thống kê bạc nhớ ngày 08/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.1 – 50 về tất cả 37 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 47-48 về 37 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/04 (Ăn 58)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.5 – 41 về tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 24-99 về 40 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/04

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 07/04/2012 đến nay, 90 về nháy tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 21-95 về 34 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/04 (Ăn 21)