Thống kê bạc nhớ ngày 08/02/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 25 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-37 về 22 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 25 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-80 về 22 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 25 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 43-83 về 22 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 08/02/2017 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-51 về 7 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/02

- Từ 08/02/2017 đến nay, bộ số 88 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 27-72 về 6 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 07/02

- Từ 08/02/2017 đến nay, bộ số 01 về nháy tất cả 7 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-30 về 7 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/02