Thống kê bạc nhớ ngày 07/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 69 về tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 32-83 về 10 lần, trong đó: 3 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 69 về tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-78 về 10 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 03/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 69 về tất cả 10 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 20-49 về 10 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 07/09/2016 đến nay, bộ số 77 về nháy tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 02-27 về 34 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 05/09

- Từ 07/09/2016 đến nay, bộ số 77 về nháy tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 33-98 về 34 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 06/09