Thống kê bạc nhớ ngày 07/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-93 về 17 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 05/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 60-80 về 17 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 21 lần. Lần cuối về là ngày 06/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-23 về 17 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan