Thống kê bạc nhớ ngày 07/04

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

– Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.3 – 04 về tất cả 30 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 62-78 về 30 lần, trong đó: 20 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/04

– Từ 01/01/2005 đến nay, giải Đặc biệt – 67 về tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 21-47 về 32 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 06/04 (Ăn 47 – 2 nháy)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

– Từ 06/04/2012 đến nay, 67 về nháy tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 01-30 về 22 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 06/04 (Ăn 30)