Thống kê bạc nhớ ngày 07/02/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 62-80 về 17 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 06/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 77-88 về 17 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 06/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 95 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 03-97 về 17 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 07/02/2017 đến nay, bộ số 58 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/02

- Từ 07/02/2017 đến nay, bộ số 58 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-70 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/02

- Từ 07/02/2017 đến nay, bộ số 58 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 6 lần, trong đó: 4 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 06/02