Thống kê bạc nhớ ngày 06/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 59 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-75 về 17 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 59 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 75-99 về 17 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 59 về tất cả 17 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 25-37 về 17 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 05/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 06/09/2016 đến nay, bộ số 52 về nháy tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 54-79 về 35 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/09

- Từ 06/09/2016 đến nay, bộ số 58 về nháy tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-75 về 29 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 05/09

- Từ 06/09/2016 đến nay, bộ số 58 về nháy tất cả 29 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 76-81 về 29 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/09