Thống kê bạc nhớ ngày 06/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 22-67 về 14 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 03/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 28-35 về 14 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 83 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 42-90 về 14 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 05/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 06/08/2016 đến nay, bộ số 75 về nháy tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 64-86 về 36 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 05/08