Thống kê bạc nhớ ngày 06/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 6.2 – 07 về tất cả 42 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 34-95 về 42 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 05/04 (Ăn 95)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.2 – 88 về tất cả 39 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 05-23 về 39 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 05/04

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 05/04/2012 đến nay, 75 về nháy tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 33-78 về 28 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/04 (Ăn 33)