Thống kê bạc nhớ ngày 05/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 08 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 75-80 về 19 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 08 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 12-60 về 19 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 04/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 08 về tất cả 19 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 19-42 về 19 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan