Thống kê bạc nhớ ngày 05/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 4.3 – 34 về tất cả 42 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 03-20 về 42 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/04

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 5.2 – 27 về tất cả 33 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 45-69 về 33 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/04 (Ăn 69)

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 04/04/2013 đến nay,  17 về nháy tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 45-93 về 24 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 02/04