Thống kê bạc nhớ ngày 05/02/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 43 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 34-85 về 24 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 43 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-62 về 24 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 03/02

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 43 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 15-50 về 24 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 05/02/2017 đến nay, bộ số 38 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 39-93 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/02

- Từ 05/02/2017 đến nay, bộ số 35 về nháy tất cả 6 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-76 về 6 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 04/02

- Từ 05/02/2017 đến nay, bộ số 38 về nháy tất cả 2 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 37-73 về 2 lần, trong đó: 1 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/02