Thống kê bạc nhớ ngày 04/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 71 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 00-31 về 25 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 03/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 71 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 04-47 về 25 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 71 về tất cả 25 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 29-90 về 25 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan