Thống kê bạc nhớ ngày 04/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 13 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 70-96 về 14 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 03/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 13 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 43-77 về 14 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 13 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 07-81 về 14 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan