Thống kê bạc nhớ ngày 04/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 6.3 – 18 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 78-96 về 26 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/04

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.6 – 63 về tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 66-78 về 40 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 02/04

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 03/04/2012 đến nay, 63 về nháy tất cả 32 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 50-78 về 32 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/04