Thống kê bạc nhớ ngày 04/02/2018

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-68 về 28 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/02

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 01 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 57-76 về 28 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 03/02

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 04/02/2017 đến nay, bộ số 15 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 05-50 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 0 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/02

– Từ 04/02/2017 đến nay, bộ số 15 về nháy tất cả 3 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 08-80 về 3 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 0 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 19 lần. Lần cuối về là ngày 03/02

– Từ 04/02/2017 đến nay, bộ số 79 về nháy tất cả 4 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 49-94 về 4 lần, trong đó: 2 lần ngày 1, 1 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 03/02