Thống kê bạc nhớ ngày 03/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 31 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 38-83 về 21 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 31/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 31 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 54-73 về 21 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/09

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 31 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 83-89 về 21 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 20 lần. Lần cuối về là ngày 01/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 03/09/2016 đến nay, bộ số 31 về nháy tất cả 45 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 10-16 về 45 lần, trong đó: 22 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 9 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/08