Thống kê bạc nhớ ngày 03/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 80 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 41-66 về 18 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 01/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 80 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-54 về 18 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 02/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 80 về tất cả 18 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 66-78 về 18 lần, trong đó: 5 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 02/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 03/08/2016 đến nay, bộ số 94 về nháy tất cả 31 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 11-16 về 31 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 30/07