Thống kê bạc nhớ ngày 03/05

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.3 – 78 về tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 40-76 về 34 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/05

+ Cặp 24-45 về 34 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/05

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 02/05/2012 đến nay, 10 về nháy tất cả 34 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 10-34 về 34 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 10 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 02/05