Thống kê bạc nhớ ngày 03/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 7.1 – 33 về tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 70-88 về 40 lần, trong đó: 25 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 01/04 (Ăn 70)

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải Đặc biệt – 65 về tất cả 41 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 13-31 về 41 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 30/03

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 02/04/2012 đến nay, 06 về nháy tất cả 35 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 73-95 về 35 lần, trong đó: 24 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/03 (Ăn 95)