Thống kê bạc nhớ ngày 02/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 89 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-90 về 26 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 89 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-43 về 26 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 01/09

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 02/09/2016 đến nay, bộ số 34 về nháy tất cả 41 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 01-23 về 41 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/09

- Từ 02/09/2016 đến nay, bộ số 34 về nháy tất cả 41 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-45 về 41 lần, trong đó: 31 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 31/08