Thống kê bạc nhớ ngày 02/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 65 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 36-42 về 21 lần, trong đó: 12 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 65 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 42-99 về 21 lần, trong đó: 11 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 31/07

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 65 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 06-56 về 21 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 02/08/2016 đến nay, bộ số 58 về nháy tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 67-75 về 28 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/07

- Từ 02/08/2016 đến nay, bộ số 58 về nháy tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-75 về 28 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/07

- Từ 02/08/2016 đến nay, bộ số 58 về nháy tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 18-77 về 28 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 29/07