Thống kê bạc nhớ ngày 02/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan

- Từ 01/01/2005 đến nay, giải 3.4 – 23 về tất cả 40 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 04-93 về 40 lần, trong đó: 23 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 31/03

+ Cặp 61-93 về 40 lần, trong đó: 21 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 13 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/03

 

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan

- Từ 01/04/2013 đến nay, 00 về nháy tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+ Cặp 02-78 về 21 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 01/04 (Ăn 78)