Thống kê bạc nhớ ngày 01/09/2017

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
FACEBOOK CHUYÊN GIA: TỐNG GIANG Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 54 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 53-65 về 15 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 30/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 54 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-42 về 15 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/08

- Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 54 về tất cả 15 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 31-70 về 15 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 31/08

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

- Từ 01/09/2016 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 23-90 về 27 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 31/08

- Từ 01/09/2016 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 14-53 về 27 lần, trong đó: 17 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 18 lần. Lần cuối về là ngày 31/08

- Từ 01/09/2016 đến nay, bộ số 67 về nháy tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-90 về 27 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 4 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 16 lần. Lần cuối về là ngày 31/08