Thống kê bạc nhớ ngày 01/08/2017

HOTLINE ZALO: 0188.405.6931
TƯ VẤN TRỰC TIẾP VỚI CHUYÊN GIA, HIỆU QUẢ CAO, CÓ PHÍ. HOTLINE: 0188.405.6931

BẮT ĐẦU THU PHÍ XEM SỐ TỪ 10/02/2019.
LIÊN HỆ HOTLINE: 0188.405.6931 để có ưu đãi.

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan 

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 47 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 16-86 về 16 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 30/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 47 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 20-86 về 16 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 17 lần. Lần cuối về là ngày 30/07

– Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 47 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 20-98 về 16 lần, trong đó: 6 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/07

Thống kê lotto bạc nhớ theo nháy cùng tần suất và gan 

– Từ 01/08/2016 đến nay, bộ số 95 về nháy tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 64-95 về 36 lần, trong đó: 19 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 6 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/07

– Từ 01/08/2016 đến nay, bộ số 95 về nháy tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 45-95 về 36 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 31/07

– Từ 01/08/2016 đến nay, bộ số 95 về nháy tất cả 36 lần. Lotto trong 3 hôm sau:

+Cặp 64-66 về 36 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 13 lần ngày 2, 7 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây, cặp về 15 lần. Lần cuối về là ngày 30/07