Thông báo nghỉ xả hơi ngày lễ

Thể theo chính sách và quyết định của Đảng và nhà nước, cùng với sự cố website đôi hôm trước, nên dudoanmienbac.com sẽ nghỉ xả hơi nốt hôm nay.

Mai số sẽ lên bình thường. Giờ ad cùng đồng bọn đi chơi đây. Chào anh em một cách thân ái.