Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 30/03/2018 -> 01/04

HOTLINE ZALO: 0188.3200.711
Hỗ trợ anh em mọi vấn đề về số má, phương pháp, cách vào bờ...

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

 Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
Ngày 30/03: 44,96 20 điểm/cặp
Ngày 31/03: 44,96 60 điểm/cặp
Ngày 01/04: 44,96 (Ăn 44,96,96) 200 điểm/cặp